TƯ LIỆU CÁ NHÂN TRƯƠNG VĂN HUYÊN

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Cách đánh số trang bỏ trang


Cách đánh số trang bỏ trang:
Nhấp chuột trái vào vị trí bạn dự định sẽ ngắt đoạn ra (sau chữ cuối cùng trên trang 3 hoặc chữ đầu tiên trên trang 4 hoặc bạn muốn ngắt đoạn từ vị trí nào tùy ý)
Trên thanh Menu —> Insert –> Break –> Xuất hiện hộp thoại Break
Trên hộp thoại Break –> Đánh dấu chọn Next Page –>OK
Nhấp chuột trái vào trang 4 –> Trên thanh Menu –> View –> Header And Footer —> Xuất hiện thanh công cụ Header And Footer
Di chuyển con trỏ xuống Footer hoặc Click vào Switch Between Footer And Header trên thanh công cụ Header And Footer
Trên thanh công cụ Footer And Header –>Click vào Link to Previous. Lúc này trên Footer bạn sẽ thấy không còn chữ Same as Previous.
Trên thanh công cụ Header And Footer –> Format Page Number –> Chọn Start at và điền vào ô trống số 1 –> OK
Trên thanh công cụ Header And Footer –> Insert Page Number ( điều chỉnh lại vị trí hiển thị số trang theo ý thích của bạn
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét